عمومی

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال نوعی پول است که فقط به صورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است. این نوع ارزها پول دیجیتال، پول الکترونیکی، یا پول نقد اینترنتی نیز نامیده می شود. ... بیشتر بخوانید